Beques i ajuts

Beca Amancio Ortega

Programa de Beques dirigit a alumnes de 4t d’ESO de centres educatius espanyols que desitgin cursar 1r de Batxillerat en Canada o Estats Units.
El programa de Beques de la Fundació Amancio Ortega té l’objectiu de facilitar l’aprenentatge de l’anglès i la immersió en la cultura estrangera a joves d’instituts i col·legis espanyols durant un any acadèmic. Els alumnes seleccionats conviuran amb una família d’acolliment i cursaran Grau 11 (equivalent a 1º de Batxillerat). La beca cobreix el 100% dels serveis necessaris per realitzar un curs escolar a l’estranger: viatge, taxa d’escolarització, convalidació d’estudis, allotjament i manutenció en una família d’acolliment, segur mèdic i d’accidents, i suport continuat durant els deu mesos d’estada; en cap cas la beca suposa l’aportació econòmica del valor d’aquests serveis al beneficiari.

Necessitats específiques de suport educatiu

A qui va dirigit

Alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.

Beques per a Batxillerat

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Són les beques per als estudiants d’ensenyaments postobligatoris, que convoca el Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Beca AMPA

La vocalia d’Ajudes i Orfandat gestiona dos tipus d’ajudes:

AJUDES D’ORFANDAT

L’AMPA posa a disposició de les famílies una ASSEGURANÇA D’ORFENESA que, en cas de pèrdua d’un progenitor/tutor, cobreix l’import del ensenyament reglat i les activitats complementàries dels alumnes a l’escola fins a segon de Batxillerat dels fills assegurats. L’assegurança, per tant, assegura la continuïtat del Projecte educatiu que hem triat per als nostres fills.

AJUDES DE L’AMPA

Són ajudes per a situacions transitòries per les quals pugui passar alguna familia associada i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries

Beca menjador

L’alumnat de P3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.