L’escola Pare Manyanet pertany a la Congregació de Fills de la Sagrada Família, fundada per sant Josep Manyanet l’any 1864. Promou la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món.
 
 El nostre Col·legi és de tres línies, concertades amb la Generalitat de Catalunya en totes les seves etapes educatives menys la LLar d’infants i el Batxillerat.

Oferta educativa

Al Pare Manyanet de Reus podeu gaudir des dels tres anys fins a la majoria d’edat. A la nostra escola podeu cursar Educació Infantil, Primària, Secundària i també del nostre nou Batxillerat.

Projecte Educatiu

Utilitzem metodologies d’aprenentatge centrades en l’alumne/a . Els mestres desenvolupen la seva tasca, cercant que cada un dels alumnes desenvolupi al màxim les seves capacitats.

Idiomes

La llengua estrangera és molt important en la societat actual, per això en el nostre centre podràs trobar classes extraescolars de molts idiomes.

Serveis Extraescolars

L’escola ofereix una gran diversitat de serveis que faciliten la gestió familiar. Casals d’estiu, menjadors, acollida matinal, biblioteca escolar…

LLAR D'INFANTS

L’Educació Infantil engloba dels 3 als 6 anys, i té la finalitat de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels infants.

EDUCACIÓ INFANTIL

L’Educació Infantil engloba dels 3 als 6 anys, i té la finalitat de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels infants.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’etapa comprèn sis cursos acadèmics, dels 6 als 12 anys. L’enfocament de les àrees d’aquesta etapa tenen un caràcter global i integrador.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Des dels 12 al 16 anys. Treballem aspectes com l’autonomia personal, el pensament crític i els valors socials molt arrelats a la filosofia del centre.

EL NOSTRE BATXILLERAT

Oferim una atenció individualitzada i al servei dels nostres alumnes i amb una finalitat clara: l’èxit acadèmic, personal i professional.