Descoberta sensorial amb els alumnes d’I2

La importància de les activitats sensorials durant els primers anys de vida (de 0 a 3 anys) és crucial per al desenvolupament físic, cognitiu i emocional dels infants. Amb aquest tipus d’activitat desenvolupen i refinen els seus sentits i exploren l’entorn, cosa que ajuda a entendre el seu món i a fomentar la curiositat.