Experimentar amb la llum


L’experimentació i l’exposició a diverses formes de llum són essencials per al desenvolupament dels nadons. A través de la seva curiositat i interacció amb l’entorn, els nadons comencen a comprendre el món que els envolta. L’experiència amb llums els permet explorar la seva capacitat visual i aprendre sobre colors, formes i textures. A més, les llums adequades poden ajudar a regular els seus ritmes biològics, contribuint al seu benestar físic i emocional. En resum, l’experimentació amb llums és una part vital de l’aprenentatge dels nadons, fomentant el seu desenvolupament sensorial i cognitiu des del primer moment de vida. L’exposició a diferents colors de llum també pot tenir beneficis significatius. Per exemple, la llum blava pot ajudar a augmentar l’estat d’alerta i millorar la concentració, mentre que la llum càlida pot tenir un efecte calmant i relaxant. 


Experimentar a partir de la manipulació és descobrir i provar. Descobrir és conèixer, d’aquesta manera els infants són els protagonistes del seu propi aprenentatge. Els infants són capaços d’assimilar tot allò que els ve donat per l’experiència i els beneficia a alimentar la seva curiositat de manera natural, estimular el raonament i la lògica i augmentar la seva, autoestima entre d’altres.